100 scholen op informatiemiddag over subsidie voor zomerscholen

22 January 2015

Op 22 januari organiseerde de VO-raad in samenwerking met CNV Onderwijs een informatiemiddag over Zomerscholen. 125 geïnteresseerden kwamen naar Utrecht om meer te horen over het aanvragen van subsidie voor de zomerschool.

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft 9 miljoen euro vrijgemaakt voor de landelijke invoer van zomerscholen. Deze gelden worden in 2015 als subsidie verstrekt. VO scholen kunnen in maart 2015 een subsidieaanvraag indienen bij DUO. Deze aanvraag gaat via een formulier, waarbij de school een prognose van het aantal deelnemende leerlingen doorgeeft.

Per deelnemende leerling ontvangt de school 650 euro. Uit de pilot is gebleken dat dit bedrag de kosten voor de zomerschool dekt. De subsidie wordt in juli 2015 uitbetaald aan de scholen. Wanneer in het najaar blijkt dat het aantal leerlingen dat deelgenomen heeft aan de zomerschool substantieel afwijkt van het geprognosticeerde aantal wordt een deel van het bedrag teruggevorderd.

Deel: