Evaluatieonderzoek pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven

17 January 2016

Naast zomerscholen zijn ook alternatieve interventies tegen zittenblijven denkbaar. Tijdens de informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling begin 2015 gaven verschillende VO-scholen aan zittenblijven op andere manieren dan met een zomerschool tegen te willen gaan. Liever boden ze hun leerlingen die het risico liepen om te blijven zitten eerder in het schooljaar de gelegenheid om achterstanden weg te werken. Daarnaast hadden enkele schoolleiders, die hadden deelgenomen aan de pilot Zomerscholen, problemen ervaren bij het creëren van draagvlak onder de docenten voor een zomerschool, maar ook andere schoolleiders voorzagen deze problemen. Dit kwam onder andere doordat docenten niet achter het idee stonden om leerlingen die het hele jaar bij hen in de klas niet hun best hadden gedaan, na het overgangsmoment opnieuw een kans te geven om alsnog over te gaan. Een aantal schoolleiders wilde daarom liever experimenteren met extra onderwijstijd tijdens het schooljaar (bijvoorbeeld in de meivakantie) voor de leerlingen die op zittenblijven stonden.

Deze wens heeft de VO-raad en CNV Onderwijs doen besluiten om in 2015 een pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven te organiseren. Met deze pilot wilden de VO-raad en CNV Onderwijs scholen stimuleren na te denken over wat zij kunnen doen om zittenblijven tegen te gaan. Vanaf 2017 kunnen scholen immers zelf bepalen op welke manier zij de extra middelen inzetten om zittenblijven tegen te gaan.

Om zicht te krijgen op het verloop, de succes- en faalfactoren en de opbrengsten van de alternatieve interventies tegen zittenblijven, hebben de VO-raad en CNV Onderwijs Oberon gevraagd hier een onderzoek naar uit te voeren. Bekijk het onderzoek waarin de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven worden gepresenteerd.

Deel: