Aankondiging Septembermeting 2016

6 September 2016

Heeft u het afgelopen jaar een lente en/of zomerschool georganiseerd en ontving u daarvoor subsidie? Dan krijgt u binnenkort een bericht van DUS-I voor de septembermeting.

De septembermeting, is één van de subsidieverplichtingen en bedoeld om het effect van de lente- en zomerscholen in kaart te brengen.
U ontvangt per mail een digitaal formulier. Hierin dient u aan te geven hoeveel leerlingen er aan uw lente en/of zomerschool hebben deelgenomen en hoeveel daarvan zijn bevorderd naar het volgende leerjaar. Het gaat daarbij om alle deelnemers. Wanneer u samenwerkt(e) met partnerscholen dan dient u ook deze leerlingen mee te nemen.

Voor vragen over de septembermeting kunt u terecht bij OCWonderwijssubsidies@minvws.nl.

Met ingang van 1 februari 2016 worden OCW-subsidies uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I is een samenwerking van de ministeries van OCW, SZW en VWS.

Deel: