“Achterstand wegwerken en alsnog overgaan naar de examenklas”

17 July 2017

Negentien derdejaars leerlingen van de Cobbenhagenmavo van het 2College in Tilburg doen mee aan de zomerschool. Zeven dagen hebben zij om ervoor om hun achterstand weg te werken en te zorgen dat ze klaar zijn voor de examenklas. Want dat staat centraal in deze zomerschool, vertelt teamleider Niek de Cock. “In ons programma van de zomerschool besteden we veel aandacht aan het studiegedrag van de leerlingen.”

Alle 35 leerlingen – er doen ook leerlingen mee van andere locaties – werken in de zomerschool aan hun twee zwakste vakken. Het is de bedoeling dat ze deze vakken ophalen, maar De Cock benadrukt dat dit niet het enige doel is van deze zomerschool. “We leggen een sterk accent op het versterken van algemene studievaardigheden, zoals plannen en zelfstandig werken, maar ook om op tijd komen en de juiste spullen meenemen.”

Leerlingenpopulatie

Die keuze heeft alles te maken met de leerlingenpopulatie van deze school, vertelt De Cock. “Bijna al onze leerlingen – 95 procent – groeit op in armoede en 85 procent heeft een migratieachtergrond. Dat heeft grote gevolgen voor het onderwijsondersteunend gedrag van de ouders, en voor de school- en studievaardigheden van de leerlingen. Daarom besteden we daar in de zomerschool veel aandacht aan. De leerlingen krijgen de kans om die vaardigheden te trainen en om te laten zien dat ze klaar zijn voor de vierde klas, niet alleen door de toetsen aan het eind van de zomerschool voldoende te maken, maar ook door blijk te geven van adequaat studiegedrag.”

Vrij dwingend

De school bereidt ouders en leerlingen vroegtijdig voor op de zomerschool. Als leerlingen er met Kerst of Pasen slecht voorstaan, krijgen de ouders al te horen dat ze er rekening mee moeten houden dat hun kind mogelijk twee weken later vakantie krijgt omdat hij naar de zomerschool moet. “We zetten dit vrij dwingend neer, zodat leerlingen en ouders weten dat er echt iets op het spel staat. Bij de start van de zomerschool nodigen we ouders en leerlingen uit voor een intakegesprek waarin we heel duidelijk stellen wat we verwachten. Er was één leerling die hierbij niet kwam opdagen; die hebben we thuis opgehaald.”

Begeleiding

Verdeeld over twee weken, werken de leerlingen gedurende zeven dagen, van 9 uur tot 14.30 uur, in groepjes van 5 of 6 leerlingen aan twee vakken. De vakdocenten hebben voor elke leerling vastgesteld wat ze in de zomerschool moeten doen. Elk groepje heeft een begeleider die expertise heeft op de betreffende vakgebieden, en die de leerlingen ondersteunt bij het plannen van hun werk. De Cock: “De begeleider helpt dus niet alleen met de leerstof, maar ook bij het plannen en het zelfstandig werken. De begeleiders maken elke paar dagen een verslag, dat ook naar de ouders wordt gestuurd.”

Studieuze sfeer

Op de laatste dag maken de leerlingen voor elk vak een toets, die direct wordt nagekeken door de begeleiders. De leerlingen die geslaagd zijn, krijgen ’s middags een certificaat tijdens een feestelijk samenzijn waarvoor ook de ouders worden uitgenodigd. “We kloppen het een beetje op, maken er een speciale gebeurtenis van”, zegt De Cock. “Vorig jaar hebben we ervaren dat er daardoor een studieuze sfeer ontstaat, en ook een bepaalde saamhorigheid: wij moeten dit samen doen. Dat vind ik prachtig om te zien.”

Deel: