Eerste bijeenkomst leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven

31 January 2018

Wat kunt u doen om het aantal zittenblijvers terug te dringen? Hoe pakt uw school zittenblijven op de lange termijn aan? En wat kunt u leren van andere scholen? In het leernetwerk ‘Voorkomen van zittenblijven’ werkt u samen met andere scholen aan uw eigen leervraag gericht op het voorkomen van zittenblijven.

In het sectorakkoord hebben we afgesproken om het percentage zittenblijvers van 5,8 in 2014 omlaag te brengen naar 3,8 procent in 2020. Een van de mogelijke interventies om dit resultaat te bereiken, is het organiseren van de lente- en zomerschool. Maar er zijn meer vormen van maatwerk mogelijk waarmee het aantal zittenblijvers verlaagd kan worden. In dit leernetwerk gaat u samen met de andere deelnemers op zoek naar deze vormen, waarbij u zelf aan de slag gaat met uw eigen leer- of versnellingsvraag om op de eigen school het aantal zittenblijvers terug te dringen.

Het leernetwerk is een setting waar schoolleiders in een informele sfeer direct kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s met elkaar delen. In de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor een koppeling van theorie en praktijk, dat er gewerkt wordt met intensieve en actieve opdrachten en voor input van experts. Deelnemers ontwikkelen nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen. Het netwerk biedt ondersteuning bij het werken aan de leervraag en breidt het (sociale) netwerk van de deelnemer uit.


Voor wie:
Schoolleiders; u kunt per bijeenkomst één iemand meenemen van uw school (andere schoolleider, onderwijsontwikkelaar, docent etc.).

Wanneer: Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2018, met een kick-offbijeenkomst van een dagdeel op 7 maart van 13.00 tot 16.00 uur. De overige bijeenkomsten vinden plaats in mei, juni, september en november, in afstemming met uw collega-deelnemers.

Waar: De eerste bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. De andere vier bijeenkomsten vinden plaats op de scholen van de deelnemers.

Wat krijgt u van ons: Indien u deelneemt aan een leernetwerk, bieden wij u het volgende:

  • Het leernetwerk wordt tijdens alle vijf bijeenkomsten procesmatig gefaciliteerd door een procesbegeleider.
  • Iedere deelnemende school kan een verzoek indienen voor extra ondersteuning (gefaciliteerd) door de VO-raad.
  • Een digitaal platform om kennis en ervaringen tussentijds met het leernetwerk te delen.

Wat vragen wij van u: Aan deelname aan het leernetwerk zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij:

  • aanwezigheid bij alle bijeenkomsten;
  • de ambitie voor schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • het vrijmaken van tijd en middelen om binnen de school de antwoorden op uw leervraag ook in de praktijk te brengen;
  • het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.

Aanmelden: U kunt zich per school aanmelden via het aanmeldformulier.

Deel: