Uiterlijke datum informatie aanleveren DUO

22 September 2015

DUO verzamelt informatie over de zomerscholen die afgelopen zomervakantie zijn georganiseerd. Als uw school de afgelopen zomer een zomerschool organiseerde en hiervoor subsidie ontving, vraagt DUO begin september hierover informatie te verschaffen. Scholen zijn ook verplicht mee te werken aan de effectstudie en procesevaluatie Zomerscholen 2015.

Hoe werkt de septembermeting van DUO?
De contactpersoon of coördinator van de zomerschool ontvangt een e-mail met daarin een link naar een online formulier. Daarin wordt gevraagd:
– Hoeveel leerlingen er daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de zomerschool.
– Hoeveel leerlingen die deelnamen alsnog zijn overgegaan naar het volgend leerjaar.

U dient dit formulier uiterlijk 20 september, aan DUO retour te sturen. De verantwoording van de subsidie vindt plaats via de Jaarrekening van uw school. Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan via muo@duo.nl.

Deel: