Actueel

Informatieverzameling DUO Zomerscholen 2015

1 September

DUO verzamelt informatie over de zomerscholen die afgelopen zomervakantie zijn georganiseerd. Als uw school de afgelopen zomer een zomerschool organiseerde en hiervoor subsidie ontving, vraagt DUO begin september hierover informatie te verschaffen. Scholen zijn ook verplicht mee te werken aan de effectstudie en procesevaluatie Zomerscholen 2015.

Lees meer

Zomerscholen en doorlopende leerlijnen

6 July

Deze blog is geschreven door Paul Rosenmöller naar aanleiding van zijn bezoek aan de zomerschool van het Calvijn met Junior College op 6 juli jl.

Lees meer

6750 leerlingen krijgen een extra kans om toch over te gaan

17 April

De belangstelling onder de vo-scholen om dit jaar een zomerschool te starten is groot. Dit jaar ontvangen 124 zomerscholen, waarin 260 scholen uit het voortgezet onderwijs participeren, subsidie om een zomerschool te organiseren. Naar verwachting krijgen hierdoor ongeveer 6750 potentiele doubles een extra kans om toch over te gaan.

Lees meer

100 scholen op informatiemiddag over subsidie voor zomerscholen

22 January

Op 22 januari organiseerde de VO-raad in samenwerking met CNV Onderwijs een informatiemiddag over Zomerscholen. 125 geïnteresseerden kwamen naar Utrecht om meer te horen over het aanvragen van subsidie voor de zomerschool.

Lees meer