Actueel

244 aanvragen voor lente- en zomerscholen in 2018 gehonoreerd

28 March

Scholen konden tot en met 9 maart 2018 subsidie aanvragen in het kader van de Regeling Lente- en zomerscholen vo 2018. DUS-I heeft 244 aanvragen gehonoreerd. Het bedrag dat door de scholen samen is aangevraagd, blijft onder de beschikbare 8,75 miljoen euro. Daardoor is loting niet nodig gebleken. In 2018 krijgen daarmee 18.303 leerlingen een […]

Lees meer

Deelname aan zomerschool verkleint kans op zittenblijven

22 March

In 2017 is 88% van de leerlingen die deelnamen aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Er kon een direct verband worden aangetoond tussen de deelname van leerlingen aan een zomerschool en het niet blijven zitten. Dit blijkt uit onderzoek van TIER UM (instituut voor onderwijsonderzoek, Universiteit Maastricht) naar het effect van de […]

Lees meer

Leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven

29 January

Wat kunt u doen om het aantal zittenblijvers terug te dringen? Hoe pakt uw school zittenblijven op de lange termijn aan? En wat kunt u leren van andere scholen? In het leernetwerk ‘Voorkomen van zittenblijven’ werkt u samen met andere scholen aan uw eigen leervraag gericht op het voorkomen van zittenblijven. In het sectorakkoord hebben […]

Lees meer

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018

8 January

Op 27 december is de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de subsidieregeling uit 2017 verlengd naar 2018. Vo-scholen kunnen vanaf 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2018. Uitvoerende scholen kunnen zich aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende […]

Lees meer

Nooit meer zittenblijven

8 January

In VO Magazine van december 2017 vertellen drie scholen over hun visie op overgaan. Is zittenblijven altijd noodzakelijk of zijn er andere oplossingen mogelijk? Vooral in 3 en 4 havo komen zittenblijven en afstromen vaak voor. Steeds meer scholen leggen zich daar niet bij neer. Zij experimenteren met het loslaten van de overgangsnorm, vaak in […]

Lees meer

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018

19 December

Begin 2018 kunnen VO-scholen subsidie aanvragen voor het inrichten van lente- en zomerscholen tegen zittenblijven. Er wordt wederom 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze interventies. De Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018 zal rond de jaarwisseling gepubliceerd worden in de Staatscourant. Op 24 januari 2018 organiseren de VO-raad en CNV Onderwijs een informatiebijeenkomst over de […]

Lees meer

Financiering van het voorkomen van onnodig zittenblijven in 2018

17 October

Om onnodig zittenblijven te voorkomen, is er sinds 2015 structureel 9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit bedrag is in 2015, 2016 en 2017 via een subsidieregeling verstrekt. In 2015 was deze subsidie beschikbaar voor zomerscholen, in 2016 en 2017 voor lente- en zomerscholen. Voor het jaar 2018 zijn de middelen eveneens opgenomen in de […]

Lees meer

“Ze zitten algauw in de zomerschoolflow”

19 July

De school is verlaten, maar de twaalf zomerschoolleerlingen van het Mill-Hill College in Goirle verzamelen zich elke ochtend op het Talenplein. Hier werken ze twee weken lang aan twee vakken. Er staat nogal wat op het spel, blijkt uit het gesprek met sectordirecteur mavo Kiki Nieuwkerk, die verantwoordelijk is voor de zomerschool. “De leerlingen moeten […]

Lees meer

“Achterstand wegwerken en alsnog overgaan naar de examenklas”

17 July

Negentien derdejaars leerlingen van de Cobbenhagenmavo van het 2College in Tilburg doen mee aan de zomerschool. Zeven dagen hebben zij om ervoor om hun achterstand weg te werken en te zorgen dat ze klaar zijn voor de examenklas. Want dat staat centraal in deze zomerschool, vertelt teamleider Niek de Cock. “In ons programma van de […]

Lees meer

Duizenden leerlingen vanaf deze week naar zomerschool

13 July

Waar voor de meeste leerlingen de vakantie al (bijna) begonnen is, gaan op 112 scholen ruim 4000 leerlingen in de zomervakantie nog twee weken door in een zogenaamde zomerschool. Zij krijgen twee weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben en kunnen zo voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen. […]

Lees meer