Zomerscholen en doorlopende leerlijnen

6 July 2015

Deze blog is geschreven door Paul Rosenmöller naar aanleiding van zijn bezoek aan de zomerschool van het Calvijn met Junior College op 6 juli jl.

In het noorden van het land zijn de schoolvakanties begonnen en dus was vorige week de eerste week van de zomerscholen. Na twee pilot-jaren waarin met relatief weinig leerlingen een start gemaakt werd, doen dit jaar zo’n 7000 leerlingen mee. Op het Amsterdamse Calvijn met Junior College, waar ik afgelopen week een kijkje nam, zat de groep vmbo-leerlingen te zwoegen op de eerste dag van de hittegolf. We voerden een openhartig gesprek met jongeren (voor een deel van hen was het ook nog ramadan …) die hun uiterste best deden om onvoldoendes op te halen en zo alsnog over te gaan. Een mooi initiatief waarin de VO-raad en CNV Onderwijs elkaar een paar jaar geleden vonden.

Uit de eerste twee jaar van de zomerschool bleek dat 85% van de deelnemers alsnog overgaat. Dat betekent dat de individuele aandacht en de gerichtheid op een enkel vak in korte tijd zoden aan de dijk zet. Intussen zijn er ook pilots met lentescholen die hetzelfde beogen maar dan de meivakantie ervoor gebruiken. Hoe eerder in het jaar de school kan werken aan het opheffen van achterstanden bij leerlingen, hoe beter het is. Het Calvijn met Junior College (vmbo bb en kb) ziet het dan ook als een logisch gevolg van het maatwerk dat men wil leveren aan de leerlingen.

Jolanda Hogewind, de directeur van de school, maakte van de gelegenheid gebruik om mij ook bij te praten over een mooie samenwerking die de school met het ROC heeft opgezet om de overgang vmbo-mbo te verbeteren. We weten immers dat de overgangen in het onderwijs tot de meest kwetsbare momenten in de schoolloopbaan behoren. Leerlingen die op het Calvijn de basisberoepsgerichte leerweg volgen, halen in een vijfjarig programma (kan iets korter of langer zijn) een mbo2-diploma. Vanaf hun derde leerjaar krijgen ze al lessen op mbo-niveau en nagenoeg iedereen haalt dat. De beide scholen werken dus samen opdat de leerling in een doorlopende leerlijn zijn startkwalificatie kan halen. Een prachtig voorbeeld dat navolging verdient.

Sommigen zullen nog hechten aan het vmbo-bb diploma, maar als je met een extra jaar mbo2 op zak hebt en verder kunt op het mbo of aan het werk kunt, lijkt mij dat aantrekkelijker. Wanneer ROC’s en VO-scholen elkaar in de regio (nog) beter weten te vinden en institutionele belangen ondergeschikt worden gemaakt aan het ideaal van een doorlopende leerlijn, bewijzen we onze leerlingen een grote dienst. Als OCW dit mogelijk maakt zonder allerlei bureaucratische rompslomp, dan zullen vast veel meer scholen volgen.

Deel: