Conclusie Rijksuniversiteit Groningen: zomerschool effectief tegen zittenblijven

11 December 2014

De zomerscholen tegen zittenblijven blijken effectief. In 2013 startten CNV Onderwijs en de VO-raad een pilot om onnodig zittenblijven tegen te gaan. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de effecten van de twee pilotjaren onderzocht.

Van de 241 leerlingen die in 2013 een zomerschool volgden ging 85% alsnog over, van die groep is 75% van de leerlingen in het volgende schooljaar opnieuw bevorderd, of geslaagd voor het examen.

Volgens de onderzoekers helpt de zomerschool zittenblijvers in alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Leerlingen van havo-4 bleken vooral extra baat bij de zomerschool te hebben. De meest gekozen vakken voor de zomerschool betreffen de zogenaamde kernvakken: wiskunde (33%), Nederlands (13%) en Engels (11%). Een bijkomend effect van de zomerscholen lijkt te zijn dat sommige leerlingen een eindsprint inzetten en het schooljaar alsnog op de reguliere wijze halen. Het precieze effect zal pas later gemeten kunnen worden (in de landelijke cijfers over het zittenblijven).

Leerlingen geven zomerschool een 8-
De verwachtingen die de leerlingen voor de zomerschool hadden, kwamen vaak uit. Ook zijn leerlingen van mening dat ze eruit hebben gehaald wat erin zat voor zichzelf en dat zij goed begeleid zijn door de docenten en studiecoaches. Het merendeel van de leerlingen vond de sfeer op de zomerschool goed tot uitstekend, evenals de begeleiding door de docenten. Leerlingen zagen ook nog verbeterpunten: zo zouden de zomerscholen over meer docenten met specifieke vakexpertise moeten beschikken. Leerlingen uit de steekproef van de pilot zomerscholen waarderen de zomerschool met een 7,9 gemiddeld.

Uitrol zomerscholen
Er komen meer mogelijkheden voor vo-scholen om zomerscholen tegen zittenblijven in te richten. Hiervoor komt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar. Dit is een van de afspraken uit het Sectorakkoord VO. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de aanpak en werkwijze van de zomerscholen te verbeteren, met als doel het zittenblijven substantieel te verminderen. De VO-raad heeft een kwartiermaker Zomerscholen aangesteld met als opdracht om samen met OCW en DUO een subsidiemaatregel te ontwerpen voor de zomerscholen voor 2015 en 2016. Het streven is dat vanaf 1 februari 2015 scholen hiervoor een subsidieverzoek kunnen doen.

Hein van Asseldonk, vicevoorzitter van de VO-raad: “Ik roep scholen op om nu al voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een zomerschool, bij voorkeur samen met scholen uit de regio. Uit de pilot blijkt dat zomerscholen effectief zijn. Ons streven is dat we alle leerlingen een mogelijkheid kunnen bieden om deel te nemen aan een zomerschool.”

Pilot zomer 2014
In de zomer van 2014 (tweede pilotjaar) volgden 320 leerlingen op 15 scholen de zomerschool, 86% van hen werden bevorderd naar het volgende jaar. Hoe deze leerlingen het dit schooljaar hebben gedaan zal volgend jaar blijken.

Zie ook het rapport ‘De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven’ van de Rijksuniversiteit Groningen.

Deel: