Duizenden leerlingen vanaf deze week naar zomerschool

13 July 2017

Waar voor de meeste leerlingen de vakantie al (bijna) begonnen is, gaan op 112 scholen ruim 4000 leerlingen in de zomervakantie nog twee weken door in een zogenaamde zomerschool.

Zij krijgen twee weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben en kunnen zo voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen. De zomerscholen blijken een goed middel om onnodig zittenblijven tegen te gaan. In 2016 ging 87% van de deelnemende leerlingen alsnog over naar het volgende schooljaar.

Het is het derde jaar dat vo-scholen landelijk subsidie aan kunnen vragen voor het organiseren van een zomerschool. Na twee succesvolle pilotjaren werd het initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs tegen onnodig zittenblijven in 2015 landelijk uitgerold. Vanaf 2016 zijn op verzoek vanuit het onderwijs ook lentescholen in de overheidssubsidie opgenomen. In mei en juni gingen ruim 10000 leerlingen naar een lenteschool.

Zittenblijven tegengaan

Met de zomer- en lentescholen willen de VO-raad en CNV Onderwijs het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs terugdringen. Het rendement van zittenblijven is laag: het is voor veel leerlingen erg demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan. Er kunnen goede redenen zijn om een individuele leerling te laten doubleren, maar voor veel leerlingen geldt dat zij ondermaats presteren op slechts één of enkele vakken. Het is dan zonde als zij een heel jaar moeten overdoen.

Hoe werkt de zomerschool?

Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie twee weken intensieve en persoonlijke begeleiding gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. Tussen 9.30 en 15.30 uur gaan leerlingen naar school, waar zij in kleine groepen een intensief programma volgen en begeleid worden. Leerlingen kunnen zich zo in twee weken bijspijkeren en na een toets alsnog proberen over te gaan. De school bepaalt of een leerling deelneemt aan het zomerprogramma, stelt de overgangstoets samen en zal uiteindelijk ook beslissen of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar.

Lees hoe het Sint Janslyceum, ds. Pierson College, Rodenborch-College en Jeroen Bosch College afgelopen mei gezamenlijk een lenteschool organiseerden.

Deel: