Evaluatieonderzoek pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven

18 January 2016

In 2015 hebben scholen geëxperimenteerd met alternatieve interventies tegen zittenblijven, zoals een lenteschool.

Om zicht te krijgen op het verloop, de succes- en faalfactoren en de opbrengsten van de alternatieve interventies tegen zittenblijven, hebben de VO-raad en CNV Onderwijs onderzoeksbureau Oberon gevraagd hier een onderzoek naar uit te voeren. In dit rapport worden de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven gepresenteerd.

Deel: