Financiering van het voorkomen van onnodig zittenblijven in 2018

17 October 2017

Om onnodig zittenblijven te voorkomen, is er sinds 2015 structureel 9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit bedrag is in 2015, 2016 en 2017 via een subsidieregeling verstrekt. In 2015 was deze subsidie beschikbaar voor zomerscholen, in 2016 en 2017 voor lente- en zomerscholen. Voor het jaar 2018 zijn de middelen eveneens opgenomen in de Rijksbegroting. Na de begrotingsbehandeling, die naar verwachting in november 2017 plaatsvindt, zal duidelijk zijn op welke wijze deze middelen beschikbaar worden gesteld aan vo-scholen (via een subsidiemaatregel of via de prestatiebox). Zodra dit bekend is zullen wij u hierover via deze website informeren.

Deel: