Geen loting subsidie lente- en zomerschool tegen onnodig zittenblijven

2 April 2019

Scholen konden tot en met 8 maart 2019 subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘Lente- en zomerscholen vo 2019’. In het bericht van 21 maart werd vermeld dat er meer aanvragen zijn ontvangen dan met het beschikbare budget kan worden toegekend. Na dit bericht hebben meerdere scholen hun aanvraag naar beneden bijgesteld, waardoor de loting nu niet meer nodig blijkt te zijn. Dit betekent dat alle scholen die een subsidie voor een lente- en/of zomerschool hebben aangevraagd de subsidie zullen ontvangen.
Aanvragers krijgen via DUS-I uiterlijk in de eerste week van april bericht of de aanvraag wordt toegekend. Mocht u nog vragen hebben over de procedure, dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl.

Heeft u vragen over het organiseren van een lente- en/of zomerschool, neem dan contact op met Ninouk Voortjes (projectmedewerker VO-raad) via ninoukvoortjes@vo-raad.nl of 030-232 4800

Deel: