Handreiking ‘Voorkomen van zittenblijven’

21 March 2019

Geen enkele leerling wil graag een schooljaar overdoen. Voor de meeste leerlingen werkt dit demotiverend, met als gevolg een negatief effect op de schoolloopbaan. Juist daarom willen besturen en scholen VO zich de komende jaren richten op het voorkomen van onnodig zittenblijven, met een handreiking die u op weg helpt!

Praktijkvoorbeelden

Met de handreiking ‘Aan de slag om zittenblijven te voorkomen’ worden praktijkvoorbeelden aangedragen die u inspireren bij het voorkomen van onnodig zittenblijven. Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten uit onderzoek van de VO-raad, onder scholen met een laag percentage zittenblijvers.

Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van de VO-raad of voor het aanvragen van een subsidie voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019.

Deel: