6750 leerlingen krijgen een extra kans om toch over te gaan

17 April 2015

De belangstelling onder de vo-scholen om dit jaar een zomerschool te starten is groot. Dit jaar ontvangen 124 zomerscholen, waarin 260 scholen uit het voortgezet onderwijs participeren, subsidie om een zomerschool te organiseren. Naar verwachting krijgen hierdoor ongeveer 6750 potentiele doubles een extra kans om toch over te gaan.

In 2013 startten CNV Onderwijs en de VO-raad een pilot met zomerscholen om onnodig zittenblijven tegen te gaan. De pilot duurde 2 jaar. De zomerscholen blijken effectief (Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen). Het ministerie van OCW heeft daarom in het kader van het Sectorakkoord VO, 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de landelijke uitrol van zomerscholen in 2015. Hiervan is 8,4 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling. Deze zomerscholen moeten bijdragen aan het terugdringen van het percentage zittenblijvers van 5,8% nu naar 3,8% in 2020

Tot en met 26 maart 2015 konden vo-scholen die een zomerschool op willen richten subsidie aanvragen bij DUO. Ook voor 2016 zal er een subsidieregeling worden opgesteld. Zodra u weer subsidie kunt aanvragen, wordt u hierover via deze website geïnformeerd.

Deel: