Leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven

29 January 2018

Wat kunt u doen om het aantal zittenblijvers terug te dringen? Hoe pakt uw school zittenblijven op de lange termijn aan? En wat kunt u leren van andere scholen? In het leernetwerk ‘Voorkomen van zittenblijven’ werkt u samen met andere scholen aan uw eigen leervraag gericht op het voorkomen van zittenblijven.

In het sectorakkoord hebben we afgesproken om het percentage zittenblijvers van 5,8 in 2014 omlaag te brengen naar 3,8 procent in 2020. Een van de mogelijke interventies om dit resultaat te bereiken, is het organiseren van de lente- en zomerschool. Maar er zijn meer vormen van maatwerk mogelijk waarmee het aantal zittenblijvers verlaagd kan worden. In dit leernetwerk gaat u samen met de andere deelnemers op zoek naar deze vormen, waarbij u zelf aan de slag gaat met uw eigen leer- of versnellingsvraag om op de eigen school het aantal zittenblijvers terug te dringen.

Lees meer informatie over het leernetwerk en meld u aan!

Deel: