Lenteschool prikkelt tot groei naar meer maatwerk

29 April 2016

De Lenteschool is een inspiratie om ons onderwijs sterker vanuit de individuele leervraag van de leerling te organiseren, vindt afdelingsleider Marc van de Coevering.

Het Leidsche Rijn College (LRC) organiseert voor het eerst een Lenteschool, hoewel de temperatuur buiten eerder op winter wijst. Binnen werken de leerlingen, onder begeleiding van de docenten van Lector Studiebegeleiding aan vakken waar ze onvoldoende of zwak voor staan. Afdelingsleider vwo Bovenbouw, Marc van de Coevering, moest snel handelen toen de optie Lenteschool zich aandiende: “Docenten informeren via de mentoren, gesprekken met leerlingen, informeren van de ouders, aanvragen van subsidie, inschakelen van externe docenten: dat hebben we in zes weken tijd gedaan. Hoewel we niet wisten of we voor alle geselecteerde leerlingen subsidie zouden krijgen, zijn we toch gestart.”

Groeien naar ander perspectief: vanuit de leerling
Inmiddels is duidelijk dat de school subsidie krijgt voor dertig leerlingen, maar dankzij een slimme indeling in dagdelen (niet alle leerlingen volgen het complete programma) kunnen er nu 47 leerlingen meedoen aan de Lenteschool. De organisatie zal een volgende keer wel soepeler gaan, denkt Van de Coevering: “Bijvoorbeeld door eerder, rond de Krokusvakantie, te inventariseren welke leerlingen in aanmerking komen.”
De school staat midden in een nieuwe woonwijk en zal de komende jaren groeien. Dat biedt kansen om het onderwijs anders te organiseren, aldus Van de Coevering. “Ik zie het LRC in een transitiefase waarin het leerproces van de leerling centraal komt te staan. De ervaring van de Lenteschool, waarin je de individuele leervraag van de leerling als uitgangspunt neemt, is daarom een inspiratie.”
Met maatwerk bieden heeft het LRC als LOOT-school (onderwijs voor sporttalenten) al enige ervaring. Van de Coevering ziet verdere mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren en het beleggen van de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de leerling: “Wij willen dat in gesprek met onze teams en met ouders ontwikkelen. Onze docenten hebben verfrissende ideeën en voelen zich verantwoordelijk. In die zin zijn wij zelf ook een Lenteschool en zie ik ons tot bloei komen.”

Resultaten blijven volgen
De leerlingen werken intussen in deze eerste week van de meivakantie met een dagplanning aan de vakken waar ze slecht voor staan en aan studievaardigheden. Zoals havist Reda (16) die in stilte, met ‘oortjes’ in, zijn onvoldoendes voor natuur- en scheikunde wegwerkt. “Ik ben achterop geraakt omdat het soms te onrustig is in de les. Zelf ben ik ook wel eens druk hoor! Ik ben van plan vaker in de bieb te gaan werken.”
Donna (17) uit 5-vwo wil haar vijf voor maatschappijleer ophalen naar minimaal een zes. “Ik heb moeite met lange teksten. Ik kan het niet overzien, het wordt één woordenbrij. Nu werk ik met mindmaps en dat helpt. Ik vind het ook fijn dat ik direct een vraag aan de docent kan stellen als ik iets niet begrijp.”
Van elke leerling maakt Lector na afloop van de Lenteschool een verslag dat in Magister wordt opgenomen. De mentoren volgen de komende maanden nauwlettend of de Lenteschoolleerlingen hun niveau blijven vasthouden en het effect van de interventie duurzaam is.

Deel: