Draagvlak

Voor het slagen van een zomerschool is het belangrijk dat het concept gedragen wordt door medewerkers van de school en ouders van de leerlingen.