Financiële zaken

In het Sectorakkoord VO is afgesproken om jaarlijks een bedrag van negen miljoen euro beschikbaar te stellen voor het inrichten van meer zomerscholen tegen zittenblijven. De middelen worden in 2015 en 2016 in de vorm van een subsidie beschikbaar gesteld.

Voor 2016 zijn de middelen verstrekt. In september 2016 moeten de scholen het daadwerkelijk aantal leerlingen dat deelgenomen heeft doorgeven aan DUO.

De subsidie dient enkel ingezet te worden voor de organisatie en uitvoering van een lente- en/of zomerschool.

Materialen (subsidie):
Subsidieregeling 2017 Staatscourant

Materialen (eigen zomerschool):
Zie de website onderwijstijdverlenging voor informatie over het inzetten en uitbetalen van eigen docenten tijdens de zomerperiode.