Logistieke zaken

De pilot zomerscholen wees uit dat je een zomerschool veel eenvoudiger organiseert wanneer de interventie breed gedragen wordt door docenten en ouders van leerlingen. Beschrijf daarom duidelijk waarom de school kiest voor een zomerschool en hoe dit aansluit bij de missie, visie en ambities.

Er komt veel kijken bij de organisatie van een zomer- of lenteschool. Het Handboek beschrijft de organisatie van een lente- of zomerschool van A tot Z. Ook kunt u het draaiboek zomerschool regio Arnhem of het Draaiboek projectleider zomerschool regio Arnhem raadplegen.