Prognosticeren en selecteren

Het verwachte aantal zittenblijvers vormt de basis van de voorbereiding van de zomerschool. Het maken van een goede prognose is niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld omdat leerlingen een eindsprint kunnen maken waardoor de geschatte aantallen niet meer kloppen.

Bij het selecteren van deelnemers voor de zomerschool is het verstandig om hier duidelijke criteria voor op te stellen. Tijdens de pilot werden de volgende criteria gehanteerd:

  • de leerlingen voldoen niet aan de bevorderingsnorm van de school en zouden blijven zitten;
  • het betreft leerlingen met een beperkte noodzaak tot reparatie;
  • een realistische inschatting van de mogelijkheid dat de leerling de achterstand in twee weken weg kan werken;
  • een positieve inzet en werkhouding van de leerlingen die in aanmerking komen.