Regionale samenwerking

Wanneer scholen gezamenlijk een zomerschool organiseren en uitvoeren, kunnen leerlingen van verschillende scholen het programma op één locatie volgen.

Wanneer er meer leerlingen deelnemen aan de zomerschool, kunnen er meer vakdocenten ingezet worden. Dit schept de mogelijkheid voor de leerlingen om naast de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde) ook kleinere vakken te herkansen. Daarnaast is samenwerking kostenbesparend.

In de regio Arnhem organiseerden in 2015 16 scholen samen één zomerschool. Bekijk hier het opgestelde draaiboek zomerschool regio Arnhem en de reportage van Omroep Gelderland.