Toetsing en bevordering

Op de meeste zomerscholen krijgen leerlingen les van een andere docent / andere docenten dan gedurende het schooljaar. Deze docent neemt ook de toets af bij de leerling. Goede voorbereiding door en afstemming met de eigen vakdocent van de leerling is hierbij essentieel.

Idealiter horen leerlingen aan het eind van de zomerschool of ze bevorderd zijn of niet. Deze uitspraak kan alleen gedaan worden door iemand van de eigen school.