Zomerschooltour Tweede Kamerlid Paul van Meenen

27 July 2015

De zomerschool geeft het denken over maatwerk een nieuwe impuls. Inspirerend, vindt Tweede Kamerlid Paul van Meenen die een werkbezoek bracht aan een aantal zomerscholen.

Paul van Meenen (D66), lid van de Tweede Kamer en onderwijsspecialist, heeft zelf jaren les gegeven en loopt graag rond tussen de leerlingen op de zomerschool. Hij knoopt gesprekjes met ze aan, wenst ze succes. De leerlingen reageren een beetje onwennig op die vreemde meneer in hun klas, maar zijn ook openhartig: “Best saai, ik wil vakantie!” Of: “Veel geleerd, ik wil echt overgaan!”. Van Meenen vindt het belangrijk om af en toe aan de Haagse werkelijkheid te ontsnappen en zelf een kijkje te nemen, bijvoorbeeld op de zomerschool. Ook om van scholen te horen waar ze vastlopen in de praktijk. En waar de politiek misschien een oplossing kan bieden. “Er zit meer achter de zomerschool dan ik dacht. De zomerschool biedt leerlingen kansen en dat vind ik belangrijk. Het onderwijssysteem zou flexibeler moeten zijn om die kansen vaker te bieden.”

Maatwerk leveren
Scholen zoeken ieder op hun manier naar meer maatwerk. “De zomerschool is er een van”, zegt teamcoördinator bovenbouw Margret te Stroete van het Calvijn met Junior College in Amsterdam en verantwoordelijk voor de zomerschool. Zij wijst op een andere maatregel waaraan de school werkt: “Leerlingen kunnen in keuzeuren werken aan vakken waarvoor zij zwak staan. Volgend jaar willen we dat uitbreiden naar twee uur per week. Maatwerk is ook LOB. Vier keer per jaar hebben leerlingen een POP-gesprek met hun mentor. Welke talenten willen en kunnen zij ontwikkelen?”

Diederik Brink, CNV Onderwijs, een van de mede-initiatiefnemers van zomerscholen, merkt op dat het fenomeen veel discussie in scholen wakker maakt. “Het is een innovatie. Scholen praten nu ook over lentescholen of zelfs herfstscholen. Men denkt na over de vorming van leergroepen, om onderwijs niet uitsluitend per jaargroep of leeftijd te organiseren. Dat heeft wel consequenties voor overgangsmomenten.”

Flexibel toetsen niet eenvoudig te organiseren
Ook SG de Overlaat in Waalwijk probeert zo goed mogelijk de leerlingen te volgen in hun onderwijsbehoefte. De school telt veel zorgleerlingen die om verschillende redenen thuis niet altijd goed kunnen leren. Daarvoor wordt de leertijd verlengd. En ook hebben eindexamenkandidaten rond de Hemelvaartsdagen, die dit jaar de examenperiode doorkruisten, extra lessen gehad om in de ‘flow’ van het examen te blijven. “Flexibel toetsen is interessant”, zegt directeur Otto Dooijes, “maar organisatorisch zitten er veel haken en ogen aan. Ik heb daar geen pasklare oplossing voor.”

Liesbeth Meijer, afdelingsleider op het Gymnasium Apeldoorn en coördinator van de zomerschool, vindt de discussie boeiend. “Onze school is een Leerlabschool. Ik verwacht dat Blended learning mogelijkheden biedt, omdat je daarmee op ieder moment (digitaal) preventief kunt toetsen en je daarop het onderwijs in de contactmomenten met leerlingen, individueel, kunt afstemmen.”

Zomerschool begin van innovatie?
Paul van Meenen is onder de indruk van de verschillende manieren om maatwerk te leveren. “Misschien begint hier met de zomerschool een echte innovatie”, zegt hij. De discussie over maatwerk zal ongetwijfeld ook in Den Haag verder worden gevoerd.

Lees meer over de landelijke doelstellingen voor maatwerk in het onderwijs en het voorkomen van zittenblijven in het sectorakkoord.

Deel: