Eerste ervaringen met lenteschool tegen zittenblijven positief

15 May 2015

Leerlingen en ouders zijn tevreden over de eerste lentescholen. Dit blijkt uit de evaluaties van de lentescholen van het Farelcollege en het Marnix Gymnasium.

De twee CVO-scholen hebben dit jaar voor het eerst een lenteschool opgezet. Een selecte groep leerlingen op deze scholen kreeg in de meivakantie (28 april t/m 4 mei) extra les met het doel haar prestaties te verbeteren en zittenblijven te voorkomen. Deze scholen maken onderdeel uit van de pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven waaraan 10 scholen deelnemen.

Op het Farelcollege hebben 78 leerlingen, afkomstig uit alle leerjaren, de lenteschool gevolgd. De leerlingen kregen naar keuze les in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde of andere vakken waarin ze niet sterk waren. De extra lessen werden gegeven door medewerkers van InWijs, de organisatie die de huiswerkbegeleiding op het Farelcollege verzorgt. Leerlingen vertelden dat ze op school in een groep en met de begeleiding erbij langer en geconcentreerder een hele dag kunnen studeren in vergelijking met thuis’, meldt Peter Meij, directeur onderwijs van het Farelcollege. Zijn school zal de resultaten en studiehouding van deze leerlingen langere tijd volgen, om inzicht te krijgen in het langetermijneffect.

Vervolg Lenteschool met zaterdagbijeenkomsten
Voor de lenteschool op het Marnix Gymnasium waren drie begeleiders van Lector Studiebegeleiding ingehuurd, de vertrouwde huiswerkbegeleider op deze school. Hier maakten dertig vierde- en vijfde klassers gebruik van het aanbod. Ze werkten aan vakken waarin ze er slecht voorstonden. Ook hier waren de ervaringen van leerlingen en ouders met de lenteschool positief, vertelt Caroline Barnhard, senior beleidsmedewerker van CVO. Het Marnix Gymnasium geeft de lenteschool, een periode van zes aaneengesloten dagen waarvan leerlingen er minimaal drie volgen, de komende weken een vervolg met een drietal zaterdagbijeenkomsten.

Pilotonderzoek naar succes- en faalfactoren
Met het pilotonderzoek alternatieve interventies tegen zittenblijven, dat door Oberon wordt uitgevoerd, worden de succes- en faalfactoren en de effectiviteit van alternatieve interventies onderzocht. De uitkomsten leiden tot een advies over het al dan niet vrijmaken van subsidiegelden voor niet alleen zomerscholen tegen zittenblijven maar ook alternatieve interventies tegen zittenblijven in 2016.

Deel: