Actueel

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2020

7 January

Scholen kunnen tot en met 6 maart aanstaande weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool tegen onnodig zittenblijven. De subsidieregeling op basis waarvan dit kan, is met een jaar verlengd.

Lees meer

Geen loting subsidie lente- en zomerschool tegen onnodig zittenblijven

2 April

Scholen konden tot en met 8 maart 2019 subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘Lente- en zomerscholen vo 2019’. In het bericht van 21 maart werd vermeld dat er meer aanvragen zijn ontvangen dan met het beschikbare budget kan worden toegekend. Na dit bericht hebben meerdere scholen hun aanvraag naar beneden bijgesteld, waardoor […]

Lees meer

Handreiking ‘Voorkomen van zittenblijven’

21 March

Geen enkele leerling wil graag een schooljaar overdoen. Voor de meeste leerlingen werkt dit demotiverend, met als gevolg een negatief effect op de schoolloopbaan. Juist daarom willen besturen en scholen VO zich de komende jaren richten op het voorkomen van onnodig zittenblijven, met een handreiking die u op weg helpt! Praktijkvoorbeelden Met de handreiking ‘Aan de […]

Lees meer

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2019

15 January

Vo-scholen kunnen vanaf januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019. Lente- en zomerscholen zijn een effectieve interventie om zittenblijven te voorkomen. Dit blijkt uit eerder gepubliceerd onderzoek van Instituut voor onderwijsonderzoek van de Universiteit Maastricht (TIER UM). Aanvragen De subsidieaanvraag voor een zomerschool dient uiterlijk 8 maart 2019 ingediend te […]

Lees meer

244 aanvragen voor lente- en zomerscholen in 2018 gehonoreerd

28 March

Scholen konden tot en met 9 maart 2018 subsidie aanvragen in het kader van de Regeling Lente- en zomerscholen vo 2018. DUS-I heeft 244 aanvragen gehonoreerd. Het bedrag dat door de scholen samen is aangevraagd, blijft onder de beschikbare 8,75 miljoen euro. Daardoor is loting niet nodig gebleken. In 2018 krijgen daarmee 18.303 leerlingen een […]

Lees meer

Deelname aan zomerschool verkleint kans op zittenblijven

22 March

In 2017 is 88% van de leerlingen die deelnamen aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Er kon een direct verband worden aangetoond tussen de deelname van leerlingen aan een zomerschool en het niet blijven zitten. Dit blijkt uit onderzoek van TIER UM (instituut voor onderwijsonderzoek, Universiteit Maastricht) naar het effect van de […]

Lees meer

Leernetwerk Voorkomen van onnodig zittenblijven

29 January

Wat kunt u doen om het aantal zittenblijvers terug te dringen? Hoe pakt uw school zittenblijven op de lange termijn aan? En wat kunt u leren van andere scholen? In het leernetwerk ‘Voorkomen van zittenblijven’ werkt u samen met andere scholen aan uw eigen leervraag gericht op het voorkomen van zittenblijven. In het sectorakkoord hebben […]

Lees meer

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018

8 January

Op 27 december is de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de subsidieregeling uit 2017 verlengd naar 2018. Vo-scholen kunnen vanaf 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2018. Uitvoerende scholen kunnen zich aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende […]

Lees meer

Nooit meer zittenblijven

8 January

In VO Magazine van december 2017 vertellen drie scholen over hun visie op overgaan. Is zittenblijven altijd noodzakelijk of zijn er andere oplossingen mogelijk? Vooral in 3 en 4 havo komen zittenblijven en afstromen vaak voor. Steeds meer scholen leggen zich daar niet bij neer. Zij experimenteren met het loslaten van de overgangsnorm, vaak in […]

Lees meer

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018

19 December

Begin 2018 kunnen VO-scholen subsidie aanvragen voor het inrichten van lente- en zomerscholen tegen zittenblijven. Er wordt wederom 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze interventies. De Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018 zal rond de jaarwisseling gepubliceerd worden in de Staatscourant. Op 24 januari 2018 organiseren de VO-raad en CNV Onderwijs een informatiebijeenkomst over de […]

Lees meer