Actueel

Financiering van het voorkomen van onnodig zittenblijven in 2018

17 October

Om onnodig zittenblijven te voorkomen, is er sinds 2015 structureel 9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit bedrag is in 2015, 2016 en 2017 via een subsidieregeling verstrekt. In 2015 was deze subsidie beschikbaar voor zomerscholen, in 2016 en 2017 voor lente- en zomerscholen. Voor het jaar 2018 zijn de middelen eveneens opgenomen in de […]

Lees meer

“Ze zitten algauw in de zomerschoolflow”

19 July

De school is verlaten, maar de twaalf zomerschoolleerlingen van het Mill-Hill College in Goirle verzamelen zich elke ochtend op het Talenplein. Hier werken ze twee weken lang aan twee vakken. Er staat nogal wat op het spel, blijkt uit het gesprek met sectordirecteur mavo Kiki Nieuwkerk, die verantwoordelijk is voor de zomerschool. “De leerlingen moeten […]

Lees meer

“Achterstand wegwerken en alsnog overgaan naar de examenklas”

17 July

Negentien derdejaars leerlingen van de Cobbenhagenmavo van het 2College in Tilburg doen mee aan de zomerschool. Zeven dagen hebben zij om ervoor om hun achterstand weg te werken en te zorgen dat ze klaar zijn voor de examenklas. Want dat staat centraal in deze zomerschool, vertelt teamleider Niek de Cock. “In ons programma van de […]

Lees meer

Duizenden leerlingen vanaf deze week naar zomerschool

13 July

Waar voor de meeste leerlingen de vakantie al (bijna) begonnen is, gaan op 112 scholen ruim 4000 leerlingen in de zomervakantie nog twee weken door in een zogenaamde zomerschool. Zij krijgen twee weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben en kunnen zo voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen. […]

Lees meer

Sint-Oelbertgymnasium: Twee vakken bijspijkeren met de lenteschool

23 May

Het is meivakantie op het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout, maar dat geldt niet voor de 42 leerlingen die meedoen aan de lenteschool. In de vakantie komen zij zes dagen naar school om te werken aan twee ‘zwakke’ vakken. Margo Verhagen, coördinator van klas 3 en 4, organiseert de lenteschool samen met een collega. Dit is het […]

Lees meer

Lenteschool Den Bosch: leerlingen van vier scholen werken aan hun vakken én studievaardigheden

26 April

Het Sint Janslyceum, ds. Pierson College, Rodenborch-College en Jeroen Bosch College organiseren voor het derde jaar gezamenlijk een lenteschool. Dit jaar doen er 143 leerlingen mee.

Lees meer

232 aanvragen voor lente- en zomerscholen in 2017 gehonoreerd

22 March

Scholen konden tot en met 10 maart 2017 subsidie aanvragen in het kader van de Regeling Lente- en zomerscholen vo 2017. Alle 232 aanvragen zijn door DUS-I goedgekeurd. Het bedrag dat door de scholen samen is aangevraagd, blijft onder de beschikbare 8,6 miljoen euro. Daardoor is loting niet nodig gebleken. In 2017 krijgen daarmee 16.672 […]

Lees meer

Deelname aan zomerschool verkleint kans op zittenblijven

20 March

In 2016 is 87% van de leerlingen die deelnam aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Hierbij is een direct verband aan te tonen tussen de deelname van leerlingen en het niet blijven zitten. Dit blijkt uit onderzoek van TIER UM (instituut voor onderwijsonderzoek, Universiteit Maastricht) naar de lente- en zomerscholen van 2016. […]

Lees meer

Wijziging in subsidieregeling 2017

13 February

De periode in de meivakantie waarvoor een lenteschoolsubsidie aangevraagd kan worden, is verruimd.

Lees meer

Subsidie aanvragen voor een lente- of zomerschool 2017

21 December

Vo-scholen kunnen per 1 januari 2017 subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2017.

Lees meer