Actueel

13.470 leerlingen krijgen in 2016 een extra kans om alsnog over te gaan

18 April

Scholen konden tot en met 11 maart 2016 subsidie aanvragen in het kader van de Regeling Lente- en zomerscholen VO 2016. Bij het verstrijken van deze datum is gebleken dat het subsidieplafond is overschreden met circa € 500.000,-.

Lees meer

Onderzoek Zomerscholen 2015: Zomerscholen hebben een blijvend duurzaam effect

3 March

Om zicht te krijgen op het verloop van de zomerscholen 2015 en de succes- en faalfactoren daarvan, is door Regioplan en de Rijksuniversiteit Groningen een procesevaluatie en een effectonderzoek naar de zomerscholen 2015 uitgevoerd.

Lees meer

Bijeenkomsten subsidieregeling Zomerscholen VO succesvol

21 January

Op 19 januari is de subsidieregeling lente- en zomerscholen VO 2016 van staatssecretaris Dekker gepubliceerd. De VO-raad organiseerde samen met CNV Onderwijs op 19 en 21 januari twee succesvolle bijeenkomsten omtrent de nieuwe subsidieregeling.

Lees meer

Subsidie aanvragen voor een lente- of zomerschool 2016

19 January

VO scholen kunnen per 19 januari 2016 subsidie aanvragen voor het organiseren van een Lente- en/of Zomerschool in 2016.

Lees meer

Evaluatieonderzoek pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven

18 January

In 2015 hebben scholen geëxperimenteerd met alternatieve interventies tegen zittenblijven, zoals een lenteschool.

Lees meer

Evaluatieonderzoek pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven

17 January

Naast zomerscholen zijn ook alternatieve interventies tegen zittenblijven denkbaar. Tijdens de informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling begin 2015 gaven verschillende VO-scholen aan zittenblijven op andere manieren dan met een zomerschool tegen te willen gaan. Liever boden ze hun leerlingen die het risico liepen om te blijven zitten eerder in het schooljaar de gelegenheid om achterstanden weg […]

Lees meer

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2016 wordt op 19 januari gepubliceerd

11 January

Op 19 januari a.s. wordt de nieuwe subsidieregeling lente- en zomerscholen VO van staatssecretaris Dekker gepubliceerd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Subsidie lente- en zomerscholen VO’

10 December

De VO-raad en CNV Onderwijs organiseren op 19 en 21 januari 2016 twee informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling Zomerscholen 2016.

Lees meer

Subsidieregeling 2016

3 November

Ook in 2016 wordt er subsidie vrijgemaakt voor het inrichten van zomerscholen tegen zittenblijven.

Lees meer