Actueel

Onderzoek Zomerscholen 2015: Zomerscholen hebben een blijvend duurzaam effect

3 maart

Om zicht te krijgen op het verloop van de zomerscholen 2015 en de succes- en faalfactoren daarvan, is door Regioplan en de Rijksuniversiteit Groningen een procesevaluatie en een effectonderzoek naar de zomerscholen 2015 uitgevoerd.

Lees meer

Bijeenkomsten subsidieregeling Zomerscholen VO succesvol

21 januari

Op 19 januari is de subsidieregeling lente- en zomerscholen VO 2016 van staatssecretaris Dekker gepubliceerd. De VO-raad organiseerde samen met CNV Onderwijs op 19 en 21 januari twee succesvolle bijeenkomsten omtrent de nieuwe subsidieregeling.

Lees meer

Subsidie aanvragen voor een lente- of zomerschool 2016

19 januari

VO scholen kunnen per 19 januari 2016 subsidie aanvragen voor het organiseren van een Lente- en/of Zomerschool in 2016.

Lees meer

Evaluatieonderzoek pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven

18 januari

In 2015 hebben scholen geëxperimenteerd met alternatieve interventies tegen zittenblijven, zoals een lenteschool.

Lees meer

Evaluatieonderzoek pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven

17 januari

Naast zomerscholen zijn ook alternatieve interventies tegen zittenblijven denkbaar. Tijdens de informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling begin 2015 gaven verschillende VO-scholen aan zittenblijven op andere manieren dan met een zomerschool tegen te willen gaan. Liever boden ze hun leerlingen die het risico liepen om te blijven zitten eerder in het schooljaar de gelegenheid om achterstanden weg […]

Lees meer

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2016 wordt op 19 januari gepubliceerd

11 januari

Op 19 januari a.s. wordt de nieuwe subsidieregeling lente- en zomerscholen VO van staatssecretaris Dekker gepubliceerd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Subsidie lente- en zomerscholen VO’

10 december

De VO-raad en CNV Onderwijs organiseren op 19 en 21 januari 2016 twee informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling Zomerscholen 2016.

Lees meer

Subsidieregeling 2016

3 november

Ook in 2016 wordt er subsidie vrijgemaakt voor het inrichten van zomerscholen tegen zittenblijven.

Lees meer

Werksessie Zomerscholen: Praktijktips voor een effectieve zomerschool

24 september

Leren van elkaar: dat werkt ook voor scholen die volgend jaar voor het eerst een zomerschool willen organiseren. Tijdens de workshop Zomerscholen op de conferentie VO2020 werkt! wisselden scholen hun tips en ervaring uit met collega’s voor wie deze interventie nieuw is. Een verslag van een informatieve werksessie.

Lees meer