Alternatieve zomerschool in de lente

Regius College Schagen

Leerlingen kunnen beter in het voorjaar hun achterstand wegwerken, want dan staan ze sterker in de toetsweek voor de zomervakantie, vindt het Regius College. Daarom organiseerde de school een ‘zomerschool in de lente’ waaraan 28 leerlingen meededen.

“Wij kozen voor een lenteschool in twee weekenden, eind mei en begin juni. Kort en krachtig dus”, legt Gea Dijkstra, teamleider onderbouw uit. “Maar ik zie het vooral als een sluitstuk van een individueel coachingstraject voor de leerlingen die om verschillende redenen een achterstand hebben opgelopen.”

Lenteschool onderdeel van coachingstraject
De brede scholengemeenschap in Schagen telde bij het tweede rapport 38 leerlingen uit 3 havo en vwo met een groot risico op zittenblijven. Deze leerlingen maakten vervolgens met hun mentor afspraken over de ondersteuning zij nodig hadden, met een plan van aanpak. Elke leerling kreeg een coach toegewezen om te werken aan de gestelde doelen. Voor de een was het vakkennis die ontbrak, voor de ander bijvoorbeeld leervaardigheden.
“Wij kozen bewust voor drie jonge coaches: oud-leerlingen en een jonge leraar van onze school die wekelijks met de leerlingen praatten. Persoonlijke aandacht is belangrijk voor ze en het is fijn om dan een jong volwassene tegenover je te hebben. De mentoren en coaches hielden de voortgang in de gaten en bepaalden of de leerlingen de trainingsweekenden nodig hadden”, legt Dijkstra uit.

Achterstand wegwerken in het weekend
Die trainingsweekenden waren best zwaar, aldus Dijkstra, want ze vielen in de gewone schoolweken. Van 9.00 tot 16.00 werkten de leerlingen onder begeleiding van docenten van Studelta aan twee vakken waar ze onvoldoende voor stonden. De nadruk lag op herhaling van basisstof en trainen voor de toetsweek van eind juni. Leerlingen mochten na het weekend voor twee vakken een herkansingstoets maken.

Resultaten: minder zittenblijvers en meer motivatie
Bijna tweederde van de leerlingen stroomde uiteindelijk door naar de 4e klas. Dijkstra signaleert ook een verbeterde werkhouding en motivatie. “Dat komt mede dankzij de coaches en de persoonlijke begeleiding in het trainingsweekend. De leerlingen voelen zich gezien, vinden het fijn dat iemand meekijkt en ze bemoedigt. Tegelijkertijd leren ze hun valkuilen herkennen en moeilijkheden aan te pakken.”

Durf te vragen, ook aan eigen docent
Volgend jaar wil de school zeker weer zo’n lenteschool in twee weekenden organiseren, maar dan wil Dijkstra eerder, liefst in december al, in beeld hebben welke leerlingen een steuntje in de rug nodig hebben. Verder bleken veel leerlingen basisstof te missen. “Ze vinden het soms moeilijk om hun eigen docent om hulp te vragen, dus daar willen we hen bij steunen: durf te vragen. Verder ontwikkelen we een nieuwe vorm van mentoraat, waarbij we de leerlingen meer coachen in korte gesprekken en met concrete stappen verder helpen.”

Lees meer tips van andere scholen over prognosticeren en selecteren van leerlingen

Deel: