Betrek docenten bij de zomerschool

Gymnasium Apeldoorn - Apeldoorn

De meeste docenten zijn blij dat hun leerlingen nog een kans krijgen op de zomerschool, al willen ze wel zeker weten dat er goed wordt geleerd. Investeer in een warme overdracht vooraf en in een goede terugkoppeling, adviseert Liesbeth Meijer van het Gymnasium in Apeldoorn.

Een ‘warme’ overdracht is niet alleen in het belang van de leerling, vindt afdelingsleider en zomerschoolcoördinator Liesbeth Meijer, maar ook van de docenten en mentoren. “Al vroeg in het schooljaar kwam de zomerschool als optie wel eens naar voren als ik met een mentor over een bepaalde leerling sprak. De docentenvergaderingen over leerlingen zijn geen snelle hamerstukken meer; we proberen intensiever te kijken naar de mogelijkheden van iedere leerling en de kansen die wij hem kunnen bieden. Door een goede overdracht voor en na de zomerschool weet de leerling waar hij staat en hoe hij met de vakdocent op een goede manier verder kan.”

Ja/nee-toets in een gesloten envelop
De eigen docenten hebben voor elke zomerschoolleerling een toets gemaakt die met een antwoordmodel in een gesloten envelop zit. Dat geeft vertrouwen: de leerlingen focussen op die manier niet uitsluitend op de toetsstof en de docent weet zeker dat het vereiste niveau wordt gehaald. Volgens projectleider Hilde van Baal van BMC, de externe partij die de zomerschool organiseert voor de samenwerkende scholen in Apeldoorn, brengt zo’n gesloten envelop iets van een examensfeer met zich mee. “Er hangt ook veel van af! Leerlingen moeten minimaal een zes halen om over te gaan. Het is een ja/nee-moment. Ze maken de toetsen allemaal op de laatste donderdag van de zomerschool. De volgende dag is er een feestelijke uitreiking van certificaten, waar ook de ouders bij zijn”.

Elke twee dagen een e-mail naar de ouders
BMC heeft een vaste werkwijze voor de begeleiding van de leerlingen die in groepjes van zes met een docent werken aan twee vakken. Er zijn hulpvraag- en wat-formulieren, waarin precies staat wat een leerling mist en welke oefeningen hij gaat doen bijvoorbeeld. Van Baal: “Leerlingen moeten daarnaast leren plannen, want dat vinden ze vaak moeilijk. Verder werken we aan leesvaardigheid of leervaardigheden, zoals woordjes leren. Elke twee dagen stuur ik een uitgebreide e-mail aan de ouders over de vorderingen en wat er de volgende dagen op de planning staat. Dat wordt erg gewaardeerd.”

Meegeven wat in de praktijk goed werkt
Aan het einde van de zomerschool koppelt Van Baal de resultaten terug naar de mentor. Daarvoor worden de toetsresultaten gebruikt en standaardformulieren gebruikt en – als dat nodig is – een mondelinge toelichting. “We geven ook mee wat in de praktijk goed heeft gewerkt voor een leerling. Sommigen kunnen zich bijvoorbeeld beter concentreren met oortjes in, dus dat is goed om te weten”, zegt Van Baal.

Werken aan draagvlak en meer tips voor de zomerschool
Scholen die al ervaring hebben opgedaan met de zomerschool gaven op drie regionale bijeenkomsten (april 2015) tips om draagvlak in de school te creëren. Kijk voor bruikbare documenten voor de zomerschool op de pagina met materialen.

Deel: