Haags Montessorilyceum: “Leerlingen stijgen boven zichzelf uit”

Vakken volgen op verschillende niveaus in de brede brugklas, het overgangsadvies en de zomerschool dragen er op het Haags Montessorilyceum (HML) aan bij dat het aantal zittenblijvers omlaag gaat. Daarnaast is het volgens teamleider Tjomme Klop essentieel dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid krijgen, intensief worden begeleid, en dat ouders nauw worden betrokken bij het besluit over de overgang.

“We doen van alles om het zittenblijven terug te dringen, maar de basis is dat we leerlingen gedurende het hele schooljaar intensief begeleiden. De coach voert wekelijks individuele coachgesprekken met een leerling en organiseert vier – in de bovenbouw drie – keer per jaar ontwikkelgesprekken met de leerling en zijn ouders. Deze intensieve begeleiding draagt positief bij aan de resultaten en vermindert dus ook het zittenblijven.”

Brede brugklas
Mavo-, havo- en vwo-leerlingen zitten de eerste twee jaar bij elkaar in de brede brugklas, ze kunnen vakken volgen op hun eigen niveau én, heel belangrijk in dit kader: per vak kunnen ze switchen van niveau. Blijkt bijvoorbeeld dat het voor een leerling te hoog is gegrepen om wiskunde op vwo-niveau te volgen, dan kan hij voor dat vak overstappen naar havo-niveau. “Dat geeft leerlingen de kans om iets te proberen, maar zorgt er ook voor dat ze alle vakken gaandeweg op een passend niveau volgen”, zegt Klop. “Dat draagt eraan bij dat er in de eerste twee leerjaren weinig leerlingen blijven zitten.”

Het wisselen van niveau gebeurt weloverwogen in de genoemde ontwikkelgesprekken. “Op basis van een aantal criteria en input van vakdocenten en van de leerling zelf wordt besloten of de leerling voor bepaalde vakken overstapt naar een hoger of lager niveau”, vertelt Klop. “Ook in de bovenbouw kunnen leerlingen op beperkte schaal vakken volgen op verschillende niveaus. We hopen dat er in de toekomst gemengde diploma’s mogelijk zijn, zodat we dat kunnen uitbreiden.”

Overgangsadvies
Een andere interventie die het zittenblijven vermindert, is de procedure die de school volgt bij de overgang naar het volgende leerjaar. Voor leerlingen die dreigen te blijven zitten, formuleren zowel docenten als de leerling zelf in mei een advies: wat moet de leerling doen om over te kunnen gaan? Of is het beter om het jaar helemaal over te doen? In een ontwikkelgesprek bespreken leerling, ouders, coach en teamleider deze adviezen en op basis daarvan nemen de coach en de teamleider een besluit. “Zij besluiten bijvoorbeeld dat de leerling om over te gaan moet meedoen aan de zomerschool die we jaarlijks organiseren”, zegt Klop. “De zomerschool is namelijk ook een effectieve maatregel tegen het aantal zittenblijvers.”

“Het geldt niet voor alle leerlingen, maar sommigen stijgen de laatste maanden, na het overgangsadvies, boven zichzelf uit en zetten alles op alles om over te gaan. Ik denk dat deze aanpak vooral goed werkt doordat de leerling én zijn ouders nauw worden betrokken bij het besluit en doordat de leerling zelf invloed heeft en verantwoordelijkheid krijgt. De leerling heeft de regie in de ontwikkelgesprekken, moet zichzelf een overgangsadvies geven en wordt zodoende gestimuleerd om te reflecteren, na te denken over zijn inzet en zijn prestaties. Juist die reflectie, het zelf nadenken, is heel essentieel en kan leerlingen stimuleren om er nog even hard aan te trekken om over te gaan.”

Meer informatie
Tjomme Klop
tjomme.klop@hml.nl

Deel: