Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2018

8 January 2018

Op 27 december is de wijzigingsregeling lente- en zomerscholen gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de subsidieregeling uit 2017 verlengd naar 2018.

Vo-scholen kunnen vanaf 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2018. Uitvoerende scholen kunnen zich aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De aanvraag dient een prognose te bevatten van het aantal leerlingen van de deelnemende scholen dat in 2018 aan de lente- en/of de zomerschool zal deelnemen. Op basis van de prognose van het aantal deelnemers ontvangt de uitvoerende school subsidie van € 450 per deelnemende leerling.

Meer informatie:

Deel: