Werksessie Zomerscholen: Praktijktips voor een effectieve zomerschool

24 September 2015

Leren van elkaar: dat werkt ook voor scholen die volgend jaar voor het eerst een zomerschool willen organiseren. Tijdens de workshop Zomerscholen op de conferentie VO2020 werkt! wisselden scholen hun tips en ervaring uit met collega’s voor wie deze interventie nieuw is. Een verslag van een informatieve werksessie.

Nu de zomervakantie voorbij is, kan de balans worden opgemaakt. Hoe hebben de zomerscholen in 2015 gepresteerd? Hoewel nog niet alle cijfers binnen zijn, durft DUO al wel te concluderen dat ruim 80% van de leerlingen dankzij de zomerschool overgaat. Een mooi resultaat, vindt projectleider Iris Kummeling. Dit jaar waren er 124 zomerscholen, waaraan 260 scholen meededen. Er deden minder leerlingen mee dan de verwachting was. “Een goede inschatting maken van het aantal leerlingen dat blijft zitten en een kans krijgt op de zomerschool is lastig”, verklaart Kummeling. “Misschien zetten leerlingen op tijd een eindspurt in, of zijn er andere oorzaken. We willen het graag weten en daarom wordt het onderzocht.”

Binnenkort meer nieuws over zomerscholen 2016
Naast de evaluatie van DUO voert de Rijksuniversiteit Groningen een effectstudie uit en Regioplan maakt een procesevaluatie. De uitkomsten van deze onderzoeken komen dit najaar uit. Tijdens de workshop op het congres VO2020 Werkt! in Amersfoort, blikt Kummeling vooruit op de zomerscholen in 2016. Er is subsidiegeld beschikbaar, maar over de precieze gang van zaken komt na de herfstvakantie meer duidelijkheid.

Ervaring van zomerscholen: zorg voor draagvlak in het team
Leerlingen zelf leerdoelen laten formuleren, studeren in kleine groepjes met goede docenten. Dat zijn een paar succesfactoren waardoor zittenblijvers in korte tijd met intensief studeren toch over kunnen gaan. Leerlingen voelen zich gezien. Maar het is ook hard werken met een officieel toetsmoment. Betrokkenen bij de zomerschool benadrukken een goede selectie van zomerschoolkandidaten. “We willen niet de luie leerling belonen met een extra kans. Alleen gemotiveerde leerlingen die bijvoorbeeld door ziekte een achterstand hebben opgelopen mogen de zomerschool doen”, vertelt een schoolleider uit Friesland. Dat helpt ook om draagvlak te vergroten bij docenten, vindt een ander. Harald Huijssoon, sectordirecteur Havo op het Ulenhofcollege is vastbesloten om volgend jaar een zomerschool te organiseren. “Wij willen op tijd beginnen met de voorbereidingen, dus ik ben blij met de ervaring van andere scholen. Wij zijn van plan om met onze eigen docenten de zomerschool te organiseren, want dat past bij onze schoolcultuur die warm en familiair is. Ik vraag onze docenten om vanaf het begin mee te denken, hun expertise is immers onmisbaar.”

Praktijktips voor een goede zomerschool
De deelnemers aan de workshop formuleerden meer tips voor een goede zomerschool:
• Begin vroeg met de voorbereiding en betrek de hele school erbij. Het voorkomen van zittenblijven is niet alleen belangrijk voor de leerling maar ook voor de school.
• Maak iemand vrij voor de coördinatie van de zomerschool, want het is een pittige klus.
• Zorg voor een draaiboek en stappenplan (kijk hiervoor bij materialen)
• Als je met eigen docenten werkt, benut dan ook je netwerk van oud-leerlingen of gepensioneerde leraren: zij kennen de school immers al goed.

Lees meer over VO2020
Bekijk ook de Presentatie over Zomerscholen en de Presentatie alternatieve interventies tegen zittenblijven

Deel: