Wijziging in subsidieregeling 2017

13 February 2017

De periode in de meivakantie waarvoor een lenteschoolsubsidie aangevraagd kan worden, is verruimd.

Er zijn vele verzoeken van scholen binnen gekomen om de periode in de meivakantie te verruimen waarvoor een lenteschoolsubsidie aangevraagd kan worden. Naar aanleiding daarvan heeft de VO-raad OCW verzocht om de Regeling lente- en zomerscholen VO 2017 op dit punt aan te passen. Staatssecretaris Sander Dekker heeft dit verzoek ingewilligd. De wijzigingsregeling wordt 20 februari gepubliceerd, maar ook nu al kunnen scholen subsidie aanvragen voor een lenteschool die in de week vóór of de week ná de centraal vastgestelde meivakantie wordt georganiseerd.

Deel: