“Ze zitten algauw in de zomerschoolflow”

19 July 2017

De school is verlaten, maar de twaalf zomerschoolleerlingen van het Mill-Hill College in Goirle verzamelen zich elke ochtend op het Talenplein. Hier werken ze twee weken lang aan twee vakken. Er staat nogal wat op het spel, blijkt uit het gesprek met sectordirecteur mavo Kiki Nieuwkerk, die verantwoordelijk is voor de zomerschool. “De leerlingen moeten voor elk vak minimaal een 5,5 halen. Lukt dat niet, dan blijven ze alsnog zitten.”

Want aan de zomerschool doen alleen leerlingen mee die eigenlijk doubleren, maar die met een succesvolle afsluiting van de zomerschool alsnog over kunnen gaan. Deze zomerschool is voor leerlingen uit mavo 3, havo 3, vwo 4 en 5, waarvan de school verwacht dat ze met wat extra inspanning toch over kunnen gaan en hun volgende schooljaar succesvol kunnen afsluiten. “Het gaat om leerlingen waarvan we vinden dat doubleren weinig zin heeft”, vertelt Nieuwkerk. “Zij krijgen de kans om in de zomerschool aan twee vakken te werken, waardoor ze beter beslagen ten ijs komen in de examenklas.”

Contract

Bijna alle voorgedragen leerlingen grepen die kans; slechts één leerling doet niet mee, omdat hij op vakantie is. “We hanteren de voorwaarden heel strak”, vertelt Nieuwkerk. “Als je voor de zomerschool kiest, moet je twee weken meedoen, dagelijks van half 10 tot half 3, en moet je aan twee vakken werken. Leerlingen tekenen hiervoor bij de intake ook een contract, want het is belangrijk dat de leerling het echt wil en er helemaal voor gaat.”

Voor iedere leerling hebben de eigen vakdocenten leerstof aangeleverd, en een toets met een bijbehorend beoordelingsmodel. De leerlingen plannen zelf hun werk en worden begeleid door een coach – één coach op zes leerlingen – die op de laatste dag ook de toets afneemt. “We maken gebruik van externe coaches”, vertelt Nieuwkerk. “Dat heeft een praktische reden – onze docenten hebben vakantie – maar we denken ook dat het voor leerlingen prettig is dat ze te maken hebben met andere begeleiders en een andere aanpak. Van tevoren zijn leerlingen vaak nog wat huiverig, maar als ze eenmaal in de structuur van de zomerschool zitten, komen ze algauw in de zomerschoolflow.”

Veel geleerd

De coaches helpen de leerlingen vooral met plannen en leren leren; vaardigheden die veel zomerschoolleerlingen niet optimaal beheersen. Ook houdt de coach de leerling en zijn ouders elke twee dagen via de e-mail op de hoogte van de vorderingen.
Uit ervaring weet Nieuwkerk – de school organiseert de zomerschool nu voor het derde jaar – dat de meeste leerlingen zullen overgaan. “De afgelopen jaren maakte ongeveer negentig procent van de leerlingen beide toetsen voldoende. Maar ook leerlingen die de zomerschool niet haalden, zeiden dat ze er veel van hebben geleerd, met name studievaardigheden.”

Preventief

Het fenomeen zomerschool heeft ook een preventieve functie, vertelt Nieuwkerk. “In april hebben we een informatieavond georganiseerd voor alle leerlingen die dreigen te blijven zitten – en hun ouders – en die dus mogelijk in aanmerking komen voor de zomerschool. Het is mooi om te zien dat de groep zomerschoolleerlingen uiteindelijk aanzienlijk kleiner is. Het schrikt leerlingen af als ze horen dat ze in de zomervakantie misschien nog naar school moeten. Dat was voor veel leerlingen dan ook een trigger om tot de zomer heel goed hun best te doen.”

Deel: