Deelname aan zomerschool verkleint kans op zittenblijven

22 March 2018

In 2017 is 88% van de leerlingen die deelnamen aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Er kon een direct verband worden aangetoond tussen de deelname van leerlingen aan een zomerschool en het niet blijven zitten. Dit blijkt uit onderzoek van TIER UM (instituut voor onderwijsonderzoek, Universiteit Maastricht) naar het effect van de lente- en zomerscholen van 2017.

In 2017 werden in totaal 155 lentescholen en 112 zomerscholen georganiseerd voor bijna 17.000 leerlingen. Hierbij waren 442 scholen (vestigingen) betrokken. 79 lente- en zomerscholen hebben bij TIER UM informatie aangeleverd over de deelnemende leerlingen en hun klas/jaar/niveaugenoten (controlegroep).

Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat 77% van de deelnemende leerlingen aan een lenteschool en 88% van de deelnemende leerlingen aan een zomerschool in 2017 alsnog bevorderd is naar het volgende schooljaar. De zomerschool heeft een direct verlagend effect op het zittenblijven van de deelnemende leerlingen. Voor de lenteschool kon een direct verband niet worden aangetoond. Dit komt omdat bij de groep onderzochte lentescholen sprake was van verschillen in de selectie van leerlingen, in de duur van de interventie en in het directe belang van de interventie voor de leerling.

Duurzaam effect

TIER UM heeft onderzocht of de leerlingen die in 2016 overgingen na deelname aan een lente- of zomerschool, een jaar later nog steeds ‘op koers’ liggen: of zij in juli 2017 wederom bevorderd zijn naar een volgend leerjaar of geslaagd zijn voor hun eindexamen. Van de bevorderde deelnemers aan de lenteschool in 2016 is in 2017 81% opnieuw overgegaan of geslaagd voor het eindexamen. Voor de bevorderde deelnemers aan de zomerschool van 2016 is dit 84%. Deelnemers aan een lente- of zomerschool in 2016 hebben geen hogere kans om later alsnog te blijven zitten dan niet-deelnemers.

Landelijk beeld

Ondanks de positieve resultaten van de lente- en zomerscholen constateren de onderzoekers, na een aantal jaren van daling, een stijging van het landelijk aantal zittenblijvers. De VO-raad onderzoekt samen met CNV Onderwijs en OCW de oorzaken voor deze stijging en hoe dit zich verhoudt tot het succes van de lente- en zomerscholen.

Deel: