Leerlingen toch over met de

ZOMERSCHOOL

Actueel

Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2020

7 January

Scholen kunnen tot en met 6 maart aanstaande weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool tegen onnodig zittenblijven. De subsidieregeling op basis waarvan dit kan, is met een jaar verlengd.

Lees meer

Geen loting subsidie lente- en zomerschool tegen onnodig zittenblijven

2 April

Scholen konden tot en met 8 maart 2019 subsidie aanvragen in het kader van de regeling ‘Lente- en zomerscholen vo 2019’. In het bericht van 21 maart werd vermeld dat er meer aanvragen zijn ontvangen dan met het beschikbare budget kan worden toegekend. Na dit bericht hebben meerdere scholen hun aanvraag naar beneden bijgesteld, waardoor […]

Lees meer
Wat zijn zomerscholen VO?

Zomerscholen dringen het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs terug. Het rendement van zittenblijven is laag: het is voor veel leerlingen erg demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan. Er kunnen goede redenen zijn om een individuele leerling te laten doubleren, maar voor veel leerlingen geldt dat zij ondermaats presteren op slechts één of enkele vakken. Het is dan zonde als zij een heel jaar moeten overdoen.

Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie intensieve en persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. Ze worden hierbij begeleid door (externe) studiecoaches en docenten. Leerlingen kunnen zo in bijvoorbeeld twee weken voorkomen dat zij blijven zitten. De school bepaalt of een leerling deelneemt aan het zomerprogramma, stelt de overgangstoets samen en zal uiteindelijk ook beslissen of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar.

Het realiseren van interventies tegen zittenblijven, zoals zomerscholen, past bij de ambitie ‘uitdagend onderwijs voor elke leerling’ uit het Sectorakkoord 2014-2017. Dat is de opdracht waar besturen en scholen VO zich de komende jaren op richten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2017 8,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor subsidieverstrekking aan lente- en zomerscholen tegen zittenblijven VO.

Bekijk hier de lijst met lente- en zomerscholen van 2017.

Bekijk mogelijke oplossingen voor onnodig zittenblijven

Omroep Gelderland op het Arentheem College in Arnhem - 2 mei 2016