Subsidieregeling lente- en zomerscholen 2019

15 January 2019

Vo-scholen kunnen vanaf januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019. Lente- en zomerscholen zijn een effectieve interventie om zittenblijven te voorkomen. Dit blijkt uit eerder gepubliceerd onderzoek van Instituut voor onderwijsonderzoek van de Universiteit Maastricht (TIER UM).

Aanvragen

De subsidieaanvraag voor een zomerschool dient uiterlijk 8 maart 2019 ingediend te worden. De minister beslist uiterlijk 12 april 2019 over de subsidieaanvragen. Voor de lentescholen geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 maart 2019 ingediend moet zijn. Over deze aanvragen beslist de minister uiterlijk 3 april. Wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, vindt er loting plaats. In dat geval beslist de minister op 12 april over de subsidieaanvragen lente- en zomerschool.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de aanvraagprocedure, dan kunt u contact opnemen met ocwsubsidies@minvws.nl. Heeft u vragen over het organiseren van een lente- en/of zomerschool, neem dan contact op met Ninouk Voortjes (projectmedewerker VO-raad): ninoukvoortjes@vo-raad.nl of 030- 232 48 00. Meer informatie en aanmelden.

Deel: